Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Adw. Jakub Abramiuk - Mistrz Triathlonu!

Z radością zawiadamiamy, że adwokat Izby Lubelskiej mec. Jakub Abramiuk został Mistrzem Polski Prawników w triathlonie. Serdecznie gratulujemy!

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


  Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci
  Członkowie Izby Adwokackiej w Lublinie

  Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) winny przesłać zgłoszenie (wg załączonego formularza) drogą elektroniczną do biura ORA w Lublinie (ora.lublin@adwokatura.pl) w terminie do dnia 15 października 2015 r.

  Sekretarz ORA
  adw. Krzysztof Oleszczuk


  Do pobrania:
  1. Formularz zgłoszenia do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w formacie Microsoft Word (.doc) oraz Adobe Portable Document Format (.pdf)
  2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  Przekazujemy Państwu do pobrania wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 roku przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie.

  Do pobrania: wyniki egzaminu.

  Komunikat
  Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
  w sprawie przyjmowania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich


   

   

  Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i zamierzają rozpocząć aplikację adwokacką z dniem 1 stycznia 2016 roku
  proszone są o złożenie do dnia 23 października 2015 r.:

   

   

   

  1.  

   wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich skierowanego do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie;

   

   

  1.  

   informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzonej datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

    

   

   

   

   

  1.  

   oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

   

   

  1.  

   oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (w przypadku uprzedniego złożenia jego kopii bądź zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego).

    

   

  Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie wraz z Komandorem Mistrzostw adw. Januszem Łomżą oraz Komisją Kultury, Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha i Lubelskim Towarzystwem Wędkarskim „Pro Natura” mają zaszczyt zaprosić Państwa oraz sympatyków wędkarstwa do udziału w III Wędkarskich Mistrzostwach Adwokatów. Tegoroczne Mistrzostwa odbędą się w dniach 16-18 października nad Jeziorem Isąg, na Pojezierzu Olsztyńskim.