Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Jubileuszowy XXV Bieg Powstania Warszawskiego

Dziekan ORA w Lublinie, adw. St. Estreich, serdecznie zaprasza do wzicia udziału w jubileuszowym XXV Biegu Powstania Warszawskiego.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich
  z dn. 27 czerwca 2015 r.

  W dniu 27 czerwca 2015 r. w Lublinie, w siedzibie ORA w Lublinie odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.

  Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego i XVI Izby Adwokackiej w Lublinie rajdu rowerowo-motocyklowo-pieszego „Janów Lubelski 2015”

  W czasach w których tak wiele dyskutuje się na temat rozłamów, podziałów, wzajemnych animozji, warto jest napisać, że są miejsca, ludzie i chwile, w których wszyscy stanowimy jedność. Poranki przy wspólnym stole, wspomnienia dnia poprzedniego, aktywne popołudnia wypełnione przygodami na trasach rajdu, poznawaniem nowych zakątków Polski, interesujące wykłady uzupełniające edukację uczestników, chwile relaksu przy kawie, dyskusje, anegdoty, aż wreszcie wspólne wieczory, jakże wesołe, taneczne, smaczne.
  Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie na podstawie §19, §20, §21 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (Uchwała Nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 listopada  2011 roku) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. uchwałą z dnia 29 czerwca 2015 r. wyznaczyła terminy kolokwiów rocznych dla I i II roku aplikacji Izby Adwokackiej w Lublinie :

  1. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wyznacza termin pisemnego kolokwium rocznego dla aplikantów I roku aplikacji Izby Adwokackiej w Lublinie na dzień 24 października 2015 roku, zaś termin ustnego kolokwium rocznego na dni 6 i 7 listopada 2015 roku.

  2. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wyznacza termin ustnego kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji Izby Adwokackiej w Lublinie na dni 28 i 30 listopada 2015 roku

  3. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wyznacza termin pisemnego kolokwium rocznego dla  aplikantów II roku aplikacji Izby Adwokackiej w Lublinie na dzień 24 października 2015 roku, zaś termin ustnego kolokwium rocznego na dni 6 i 7 listopada 2015 roku.

  4. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wyznacza termin ustnego kolokwium poprawkowego dla aplikantów II roku aplikacji Izby Adwokackiej w Lublinie na dni 28 i 30 listopada 2015 roku.

  Do pobrania: uchwała w sprawie terminu kolokwium rocznego dla I i II roku aplikacji
  Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę dotyczącą zorganizowania protestu przez Adwokaturę. To, czy dojdzie do protestu, zależy od wyniku rozmów z Ministrem Sprawiedliwości.

  Podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej upoważniła ona Prezydium NRA do podjęcia decyzji co do formy i terminu protestu całej Adwokatury. Decyzja ta ma zostać podjęta po 31 lipca br, kiedy to mają zakończyć się prace grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Grupa będzie obradowała nad postulatami przedłożonymi w memorandum, które na ręce Ministra Sprawiedliwości złożyła Naczelna Rada Adwokacka.

  W podjętej uchwale Naczelna Rada Adwokacka zobowiązała okręgowe rady adwokackie do współdziałania w proteście, jeżeli zostanie on zarządzony przez Prezydium NRA.

  Do pobrania: tekstu uchwały w sprawie protestu adwokatury.