Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Adwokatura lubelska uhonorowana z okazji 700 lecia Lublina

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu w budynku Trybunału Koronnego Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wręczył przedstawicielom lubelskiej Palestry Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medale Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie w działalność społeczną.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowało wyniki szczegółowej analizy tegorocznego egzaminu adwokackiego. Okazało się, że nasi zdający są najlepsi w kraju ze zdawalnością 97%!

  Szczegółową informację znajdą Państwo pod adresem http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/wyniki-egzaminu-adwokackiego-2018-pelne-dane/
  Naczelna Rada Adwokacka zaprasza aplikantów adwokackich do udziału w turnieju sądowym Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Termin zgłaszania drużyn mija 21 maja.

  Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przewidujemy także nagrody za Najlepsze Pismo oraz dla Najlepszego Mówcy.

  Turniej polega na symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w oparciu o specjalnie przygotowany kazus turniejowy. Kazus turniejowy zawiera fikcyjny stan faktyczny oraz stan prawny, dotyczący naruszenia praw i wolności jednostki gwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołami dodatkowymi do Konwencji. Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

  Rywalizacja składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowują skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, wylosowanej drużyny. W etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostanie 8 drużyn, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie ustnym, drużyny wezmą udział w symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

  Turniej jest przeznaczony dla aplikantek i aplikantów adwokackich z Izb Adwokackich z całej Polski. Do udziału w Turnieju mogą zgłosić się drużyny składające się z 2 do 4 osób mających – w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego – status aplikanta adwokackiego. Każda drużyna wskazuje Opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator. Opiekun może sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną. Termin zgłaszania drużyn mija 21 maja 2018 r.

  Więcej informacji, kazus turniejowy oraz link do formularza zgłoszeniowego: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/

  Państwa patronów i wykładowców uprzejmie prosimy o zachęcenie do udziału w turnieju aplikantów adwokackich!

  Z poważaniem,
  Bartosz Przeciechowski
  adwokat

  W imieniu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zapraszamy do udziału w 5 edycji Tygodnia Konstytucyjnego, który planowany jest w tym roku w dniach 4-8 czerwca 2018.

  W IV edycji programu udział wzięło około 44 000 uczniów i uczennic z prawie 400 szkół oraz blisko 600 prawników.

  Ideą Tygodnia Konstytucyjnego jest pokazanie młodzieży, jak istotny wpływ na codzienne życie każdego z nas ma Konstytucja. Dodatkowo, prawnicy uczą także o roli sądów powszechnych w stosowaniu prawa, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji. W tej edycji tematem przewodnim przygotowanych materiałów dydaktycznych jest znaczenie wyborów i samorządności. Nadzór merytoryczny nad materiałami sprawuje prof. Marcin Matczak. Tydzień Konstytucyjny odbywa się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara.

  Tydzień Konstytucyjny rozszerza swój zasięg – do udziału w akcji zapraszamy szkoły oraz organizacje działające lokalnie, domy kultury czy biblioteki. Jeśli znacie Państwo takie miejsca, zachęćcie je do udziału!

  Formularz zgłoszeniowy dla prawników:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrWdkysLs--d-JLveaxAptPafPb5m2Z0jRiQ496N4GxbB-A/viewform

  Więcej informacji: http://stowarzyszenieholda.pl/v-edycja-tygodnia-konstytucyjnego-4-8-czerwca-2018/

  Z poważaniem,
  Bartosz Przeciechowski
  adwokat