Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Strona główna / Aktualności / Ogólne / Składki - Uchwała Zgromadzenia Izby z 22 września 2018 roku dotycząca składek

Składki - Uchwała Zgromadzenia Izby z 22 września 2018 roku dotycząca składek

Poniedziałek, 24 09 2018, 09:45

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z  2016, poz. 1999 z późn. zm.) postanawia:

2. ustalić wysokość składek na potrzeby Izby od dnia 1 października 2018 r. w dotychczasowej wysokości, tj.:

a) od adwokatów wykonujących zawód w kwocie 1980,00 zł rocznie (płatnej w ratach po 165,00 zł miesięcznie),
b) od adwokatów emerytów i rencistów wykonujących zawód w kwocie 1145,00 zł rocznie (płatnej w ratach po 95,00 zł miesięcznie),
c) od adwokatów niewykonujących zawodu w kwocie 504,00 zł rocznie (płatnej w ratach po 42,50 zł miesięcznie),
d) od adwokatów wykonujących zawód radcy prawnego lub komornika w kwocie 1980,00 zł rocznie (płatnej w ratach po 165,00 zł miesięcznie),
e) od aplikantów adwokackich w kwocie 240 zł rocznie (płatnej w ratach po 20,00 zł miesięcznie),

ustalając jednocześnie, że składki winny być uiszczane z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, przy czym w przypadku opóźnienia w płatności naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie,

3. uchwala abolicję odsetkową w zakresie zaległych kwot składek spłaconych do dnia 10 października 2018 r.,

4. adwokaci emeryci i renciści niewykonujący zawodu są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na potrzeby Izby,

5. kobiety adwokatki po urodzeniu dziecka w okresie 6 miesięcy poczynając od miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się po miesiącu, w którym urodziło się dziecko, będą zwolnione z obwiązku uiszczania składek na potrzeby Izby.

Uwaga! Do składki należy doliczyć składkę obowiązkowego ubezpieczenia OC, którą każdy adwokat ustala indywidualnie.

Szukaj na stronie