Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Strona główna / Aktualności / Ogólne / Wyniki egzaminu wstępnego z 29 września 2018 roku

Wyniki egzaminu wstępnego z 29 września 2018 roku

Wtorek, 02 10 2018, 08:32

Komunikat
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie


Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i zamierzają rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2019 r. winny złożyć:
- wniosek (skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie) o wpis na listę aplikantów adwokackich;
- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wcześniejszego złożenia jego kserokopii lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
- oświadczenie, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze

Informujemy, że wnioski wraz z ww. dokumentami należy złożyć do dnia 22 października 2018 r.

Do pobrania: Wyniki egzaminu wstępnego z dnia 29 września 2018 roku.

Szukaj na stronie